¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

Publicació llibre

La condimentació a la Catalunya Medieval

Característiques:

Autor: Josep Garcia i Fortuny
Editorial: CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES

Intitució Mila i Fontanals
Unitat d’Investigació d’Estudis Medievals
Edició: Barcelona 1988
Llengua: Català
Alimentació i societat a la Catalunya medieval

Edició NO DISPONIBLE – ESGOTAT

Portada Interior

Sinopsis

La condimentació a la Catalunya medieval. Aportacions per al seu estudi, dins Alimentació i societat a la Catalunya medieval. VV.AA. “Anuario de Estudios Medievales”, Anexo 20, Consell Superior d’Investigacions Científiques. Institució Milà i Fontanals,. Unitat d’Investigació d’Estudis Medievals, Barcelona, 1988, pp. 51-69.  

SUBIR